پوشاک قهرود

همکاری با شرکت پوشاک قهرود در نمایشگاه نساجی و پوشاک 2019 تهران. فضاهای متنوع برای نمایش محصولات بسیار زیاد این شرکت اولویت طراحی این غرفه است. طراحی به گونه ای است که در عین اینکه توانسته به خوبی محصولات را به نمایش بگذارد، فضاهای زیادی را نیز برای حرکت و گردش بازدیدکنندگان در بین آنها ایجاد کرده. از سازه های اضافه و محصورکننده در طراحی اجتناب شده است تا برای مخاطبان دید بازتری ایجاد شود.استفاده از چوب با رنگ تیره به خوبی توانسته اثر سردی رنگ ها را متعادل کند. فضای صمیمی و گرم فراهم شده در این غرفه محلی عالی برای گفت و گو و نمایش محصولات این برند است.