پارلار

پارلار یکی از شرکت های پیشرو در زمینه سیستم های اتوماسیون کارخانجات و انواع بردهای الکترونیکی در ایران است و ما افتخار همکاری با این کمپانی موفق را از اولین سال های حضور این برند در نمایشگاه، داشتیم.
پارلار همیشه به دنبال ایجاد فضاهای نو و خلاقانه برای ایجاد ارتباط های موثر در نمایشگاه های خود است. غرفه شرکت پارلار در نمایشگاه لوازم خانگی تهران در سال 2019 نمایشی قوی از این برند موفق و پیشرو بود.