نیلوفر

طراح غرفه ارسان صنعت در نمایشگاه امپکس 2019 تهران با آمیخته ای از سبک فرمال و مینیمال طراحی شده است. طرح مطابق با خواست مشتری بسته طراحی شده، اما با این وجود محصولات و غرفه به یک دید کلی نیاز دارد. در نتیجه تیم طراحی با استفاده از ستون های عمودی برای مخاطبان قبل از ورود دید محدودی را ایجاد کردند که منجر به جذب مخاطب به داخل غرفه می شود. غرفه مسقف نیست و نحوه چیدمان و ساماندهی فضای غرفه اعم از کانتر ورودی تا بخش بندی فضا، چیدمان فضای گفتگو و ارتباط در خدمت جانمایی محصولات فراوان شرکت است. طبقه بندی و چیدمان محصولات در قفسه های چسبیده به دیوار برای هرچه بیشتر شدن فضای شوروم انجام شده. طراحی این غرفه با استفاده از رنگ سفید در پوسته بیرونی و رنگ صورتی درخشان در فضای داخلی به خوبی توانسته حالت دعوت کنندگی به داخل را در ذهن مخاطبان ایجاد نماید.