موسسه فنی شاهرخی

غرفه شاهرخی نمونه ای بسیار موفق است. قابل توجه ترین ویژگی بصری آن استفاده از رنگ سفید در مقیاسی بالا است. این ویژگی غالب هماهنگی منحصربفردی به کلیت سازه بخشیده است طراح با استفاده از آن به جلوه هر چه بیشتر غرفه کمک شایانی کرده است.کل پرهیز از دیواره های زیاد و استفاده از پلان آزاد(فضای باز میانی) بدون حائل ، یا حائل های از جنس گرین وال یا شیشه، استفاده از خطوط عمودی و افقی تکرارشونده در بخش بندی فضا باعث تلطیف دیواره های سفید رنگ، و ایجاد تنوع و حرکت در فرم کلی غرفه و جلوگیری از یکنواختی و خستگی بصری از نقاط قوت طراحی این غرفه می باشد.استفاده از تصویر محصولات در دیواره خارجی غرفه شیوه معرفی سهل و ممتنع و در عین حال کابردی است که طراح برای معرفی و نمایش هرچه بهتر محصولات استفاده کرده است. ساماندهی دیواره خارجی در ترکیب با فلاورباکس و نحوه قرارگیری استند های پذیرش و درادامه چینش آزاد میز و صندلی ها در فضای بلافاصله ی انها مسیر دعودت به ورود بصری عالی برای مخاطب ایجاد کرده است.غرفه نمایشگاهی موسسه فنی شاهرخی در نمایشگاه تاسییات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 2019