Rosso

همکاری با شرکت تولیدی تجاریROSSO در نمایشگاه لوازم خانگی 2019 تهران صورت گرفت. فضایی برای نمایش محصولات متنوع این کمپانی و فضاهایی برای شکل گیری گفت و گو و ایجاد ارتباط با بازدیدکنندگان در این طرح پیشبینی شده. این طرح باید گرم و قابل دسترس می بود تا بازدید کنندگان می توانستند با کارکنان ملاقات کرده و مکالمه خوبی داشته باشند.غرفه دارای فضایی برای پذیرایی از میهمانان و همچنین محوطه کوچکی برای نمایش عملکرد محصولات است. فضای فوقانی غرفه به منظور ملاقات های خصوصی و قراردادها یرنامه ریزی شده و هدف اصلی طرح بعد از یک نمایش قوی و زیبا از برند، بهترین استفاده از فضای غرفه بود.